Fatudakozó: erdészet, faipar, bútoripar (anyagok, termékek, gépek, eszközök, szerszámok, szolgáltatások)

Soproni Egyetem SKK Központi Vizsgáló Laboratórium

Cég rövid neve: SoE SKK KVL

Ország: Magyarország

Megye: Győr-Moson-Sopron

Cím: 9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Telefon(ok): (99) 518-100

Adószám: -------------

kvl@uni-sopron.hu

Nyelv(ek): német, angol

Létszám: 30

Alapítás éve: 2014

Alaptőke (forintban): 0 HUF

Tevékenység:
A SoE Központi Vizsgálólaboratórium részlegeit, eszközeit és szakmai kompetenciáit az Erdőmérnöki Kar és a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti kar intézetei delegálják. A SoE Központi Vizsgálólaboratórium az MSZ EN ISO 17025:2005 szabvány szerint működik.


A SoE KVL három nagy múltú vizsgálólaboratórium hagyományait egyesíti, új szolgáltatási területekkel bővülve:

•FAIMEI Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium
•PKI Papíripari Anyag- és Termékvizsgáló Laboratórium
•EFVL Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratórium

Faipari anyagvizsgálatok


•hengeresfa- és fűrészáru mintavétele, fizikai vizsgálata és fahibáinak megállapítása,


•fa alapú kompozitok mintavétele, fizikai és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,


•felületbevonatok fizikai, mechanikai és esztétikai tulajdonságainak vizsgálata,


•fa alapanyagú lemezek formaldehidtartalmának és formaldehid kibocsátásának vizsgálata,


•fa tartószerkezeti vizsgálatok: Egyensúlyi fanedvesség-tartalom meghatározása; alakváltozás- és feszültségmező mérése elektromos nyúlásmérési eljárással szerkezeten, vagy szerkezeti elemen


•faanyagok anatómiai jellemzőinek meghatározása, fafajmeghatározás


•faanyagvédelmi vizsgálatok: Természetes állapotú faanyag tartósságának, és az azt befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata; Védőszer hatásosságának vizsgálata farontó gombákkal szemben; Védõszer kimutatása a faanyagban; Biocid anyagot nem tartalmazó készítmények farontó gombákkal szembeni hatásosságának vizsgálata


•faanyag osztályozás szilárdság szerint: szemrevételezéssel, műszeres méréssel.

Faipari termékvizsgálatok


•fa padlóburkolatok mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,


•rétegelt padlóburkoló anyagok fizikai-, mechanikai tulajdonságainak és felületi ellenállásának vizsgálata,


•fa alapanyagú belső falburkoló elemek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,


•épület-asztalosipari termékek mintavétele, fizikai tulajdonságainak és anyaghibáinak vizsgálata,


•ablakok és belső ajtók mechanikai tulajdonságainak vizsgálata,


•bútorok mintavétele, esztétikai, fizikai és mechanikai vizsgálata,


•játszótéri eszközök vizsgálata


•épületasztalos ipari termékek (ajtók, ablakok) alapanyagának vizsgálata; Vasúti talpfák, hídfák, faoszlop vizsgálata; Vasúti rögzítő szerkezetek vizsgálata

Hőkezelőüzemek ellenőrzése


•FAO IPPC ISPM 15 szabvány szerinti hőkezelőberendezések akkreditálása.Építőanyagok tűzvédelmi megfelelősége


•Építőanyagok (kivéve padlóburkoló anyagok) teljes körű tűzvédelmi vizsgálatai a vonatkozó szabványok szerint.


Munkabiztonsági vizsgálatok


•Erdészeti és faipari munkaeszközök munkabiztonsági vizsgálata (nem akkreditált státusz)


•Ipari létesítmények környezeti zajkibocsátásának vizsgálata, hatásterület meghatározása


•Egész testre ható rezgésterhelés és helyi (kéz- kar) rezgésterhelés vizsgálata


•Dolgozót érő zajterhelés vizsgálata


•Helyhez kötött légszennyező források szilárd (nem toxikus) légszennyező anyag emisszió értékének mérés (nem akkreditált státusz)


•Füstgáz elemzés


•A munkahelyi légteret szennyező fapor és egyéb faalapú porok mintavétele és vizsgálata

Papír vizsgálatok


•Rostos féltermék, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek vizsgálatai: szilárdság, optikai jellemzők, felületi jellemzők, barrier tulajdonságok, kémiai tulajdonságok.

Környezetvédelmi vizsgálatok


•Környezetvédelmi vizsgálatok: rostos féltermék, hulladékpapír, papír és karton, hullámlemez, papíripari feldolgozott termékek, papíripari gyártási víz, papírgyári szennyvíz, papírgyári szennyvíziszap.

Talajvizsgálatok


•kémhatás pH(H2O),


•kémhatás pH(KCl),


•kötöttségi szám (KA),


•humusztartalom (%),


•hidrolitos aciditás (y1).


•kicserélődési savanyúság (y2)


•összes karbonát tartalom (CaCO3 %),


•vízben oldható összes sótartalom (%),


•fenolftalein lúgosság,


•báziscsere vizsgálat.


•mechanikai összetétel vizsgálata


•a talaj tápanyag-tartalom vizsgálata


•toxikus elemtartalom,

Növényvizsgálatok


•tápelemtartalmi vizsgálatok (N, S, P, K, Mg, Ca, Cu, Fe, Mn, Zn, stb.)

Referenciák:
Akkreditálási okiratszám: NAT-1-1726/2014
Kiadás ideje: 2014-04-30
Érvényesség ideje: 2018-04-29

Cégvezetők:

dr. Fehér Sándor: részlegvezető

  • Tel: (99) 518-255

Adatok frissítve: 2020-02-27 15:40:40

 

Hirdetés