Fatudakozó: erdészet, faipar, bútoripar (anyagok, termékek, gépek, eszközök, szerszámok, szolgáltatások)

Alföldi Erdőkért Egyesület

Cég rövid neve: AEE

Ország: Magyarország

Megye: Bács-Kiskun

Cím: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 47.

Telefon(ok): (30) 827-3745, (76) 501-600

Adószám: 18355178-1-03

Fax: (76) 321-048

alfoldierdokert@gmail.com

Létszám: 0

Számlaszám: 52400078-17038825

Alapítás éve: 1998

Alaptőke (forintban): 0 HUF

Tevékenység:
Az Alföldi Erdőkért Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az alföldi erdőgazdálkodást, az erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a környezetvédelmi célok megvalósulását. Az Egyesület tagjai célul tűzték ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik az erdőben szegény alföldi síkvidék erdősültségének növelését. Tevékenységükkel a tulajdonviszonyoktól függetlenül támogatják a sajátos termőhelyi, ökológiai feltételek között megvalósuló erdőtelepítések fejlesztését, továbbá elő kívánják segíteni az erdőgazdálkodás eredményességét, az erdőgazdálkodók tevékenységének összehangolását, s az erdőgazdálkodók, elsősorban a síkvidéki erdészeti tevékenység szakmai érdekeinek képviseletét. Az Egyesület tevékenységének súlypontját az erdészeti és környezetvédelmi kutatások legújabb eredményeinek bemutatása, a gazdálkodásba való gyakorlati bevezetése adja. Ez a tevékenység részben a négy Szakbizottság rendszeres ülései, valamint az Egyesület és Tagjai által szervezett nyílt Fórumok, rendezvények, részben az évente megrendezett egyesületi Kutatói Nap, valamint a hagyományok ápolásaként megrendezett Csontos István koronglövő emlékverseny révén valósul meg. A Kutatói Napon elhangzó előadások szövegét rendelkezésre álló forrás esetén színvonalas kiadványban jelenteti meg az Egyesület. A kiemelkedő teljesítményeket az Egyesület Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozásával ismeri el, mely a Kutatói Napon, a konferenciával egybekötve kerül átadására. Az Egyesület a kitűzött feladatait a Közgyűlés által elfogadott középtávú, illetőleg éves program és a Szakbizottságok munkatervei alapján hajtja végre. A Szakbizottságok az éves munkatervükben foglaltak szerint tartják üléseiket, melyen a tagok és meghívott előadók, vendégek részvételével tárgyalják, dolgozzák fel a munkatervben meghatározott feladatokat. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az eruo atlanti együttműködés elősegítése.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesíti.

Cégvezetők:

Csiha Imre: elnök

    Janik Gergely: titkár

    • Tel: (30) 827-3745

    Adatok frissítve: 2023-04-24 13:37:42

     

    Hirdetés